CENNIK PARAPETÓW BLASZANYCH

Cena obr??bek blacharskich uzale??niona od powierzchni i rodzaju wykorzystywanego materia??u.

Rodzaj materia??u
 
Cena 1m2 obr??bki blacharskiej 
netto
brutto
 Blacha ocynkowana [gr. 0,50mm]
36,89
 45,00
 Blacha tytan-cynk [gr. 0,65mm]
 86,07  105,00
 Blacha miedziana [gr. ,55mm]
 200,00  244,00
 Blacha powlekana [gr. 0,70mm]
 49,18  60,00
 Blacha aluminiowa [gr. 1,2mm]
 81,15 99,00
 Materia?? klienta
 14,00 17,08
Obr??bka wymagaj?ca lutowania - wycena indywidualna  

Spos??b obliczania ceny przyk??adowej obr??bki blacharskiej Szeroko??? blachy potrzebnej do wykonania tego parapetu
 1,5cm + 20cm + 3cm + 1cm = 25,5cm = 0,255m 
 Powierzchnia wykorzystanej blachy w elemencie [m2]
 1m x 0,255m = 0.255m2


Cena przyk??adowej obr??bki blacharskiej w zale??no??ci od u??ytego materia??u b?dzie wynosi??a

  Blacha ocynkowana  netto  0,255m2 x 36,89z??/m2
9,41 z??
 brutto  0,255m2 x 45,00z??/m2  11,47 z??
  Blacha tytan-ocynk
 netto  0,255m2 x 86,07z??/m2  21,95 z??
 brutto  0,255m2 x 105,00z??/m2  26,78 z??
  Blacha miedziana
 netto  0,255m2 x 200,00z??/m2  51,00 z??
 brutto  0,255m2 x 244,00z??/m2  62,22 z??
  Blacha powlekana
 netto  0,255m2 x 49,18z??/m2  12,54 z??
 brutto  0,255m2 x 60,00z??/m2  15,03 z??
  Blacha aluminiowa
 netto  0,255m2 x 81,15z??/m2  20,69 z??
 brutto  0,255m2 x 99,00z??/m2  25,25 z??


RYNMARK © 2010 - kom. 603 061 668 - e-mail: biuro@rynmark.pl Produkcja witaczy dla gmin, miast i powiatów